Není tomu dlouho, co dělám i grafiku.
Pojmem "grafika" myslím grafický návrh
webů, vizitek, plakátů a též i tvorbu fontů (písem).