Fotografuji od svých osmi let.
V tomto věku jsem od rodičů dostal fotoaparát, který uměl i natáčet, takže jsem využíval i tuto funkci.
Ve svých jedenácti letech jsem začal docházet do
fotografického kroužku. Od dvanácti fotografuji vlaky
a to mě v této činnosti posunulo nejdál.